UMBRA

       - teosryhmäUmbra- teosryhmä on harrastelijoista koostuva Nykyteatteri Vera Audentian varjoryhmä. Se on suunnattu harrastelijoille, jotka ovat kiinnostuneet pitkäjänteisestä teosharjoittelusta. Teosryhmässä pääset haastamaan itseäsi ilmaisullisesti monella eri taiteen alalla, pääpainon ollessa kuitenkin tanssissa. Kauden aikana toteutetaan kokoillan teos, joka nostetaan myös teatterin ohjelmistoon, kausiluontoisena esityksenä. 

Umbra- teosryhmää vetää Hanna-Kaija Takalo, joka on teatterin taiteellinen johtaja, tuottaja ja taitelija. Hanna-Kaija muun muassa toiminut linjavastaavana ja päävastuukouluttajana OSAO/Virpiniemen liikuntaopiston tanssitaiteen linjalla. Hän on monipuolinen ja syväluotaava pedagogi, taiteilija ja tunnetaideterapia ohjaaja.  


Harjoitukset:

Kulttuuritalo valve 

Hinta:

Syyslukukausi: 367€

Kevätlukukausi: 367€

(hinta sisältää yhdistyksen jäsenmaksun)


Ilmoittautuminen nimellä:

 vera-audentia@outlook.com